معرفی وبلاگ
این وبلاگ هم اخبار مربوط دانشگاه پیام نور را میگه ، هم داستان و گاه گداری هم مطالب خواندنی دیگه امیدوارم مورد قبولتون واقع بشه *************************** *************************** برای بهتر دیدن هر مطلب بر روی لینک ( ادامه مطلب ) که پایان هر قسمت آمده کلیک کنید *************************** *************************** وقتی چیزی را از دست دادی، درس گرفتن از آن را از دست نده. *************************** ***************************
دسته
پيوند ها
پايگاه هاي علمي
دانشگاه هاي ايران
ژورنال هاي شيمي
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 580133
تعداد نوشته ها : 827
تعداد نظرات : 236
فریاد ها را همه می شنوند هنر واقعی شنیدن صدای سکوت است - دکتر علی شریعتی
Rss
طراح قالب
محمدرضا عابدي
 
 
 
 Mental Feng Shui
There's some mighty fine advice in these words, even if you're not superstitious .. This Lotus Touts has been sent to you for good luck from the Anthony Robbins organization . It has been sent around the world ten times so far .  

يك سري نصيحت داخل جملات زير هست
لطفآ اين نامه را خرافات ندانيد
اين نامه بيش از 10 بار در سراسر دنيا چرخيده
 
Do not keep this message .
اين نامه را نزد خود نگه نداريد

The Lotus Touts must leave your hands in 6 MINUTES . Otherwise you will get a very unpleasant surprise . This is true, even if you are not superstitious, agnostic, or otherwise faith impaired . 
 
اين نامه بايد در مدت 6 دقيقه از دست شما خارج شود

ONE .  
Give people more than they expect and do it
cheerfully .
 
 
توقع مردم را بيشتر از آنچه كه هست بر آورده كرده و آنها را خوشحال كنيد
 

TWO .  
Marry a man/woman you love to talk to . As you get older, their conversational skills will be as
important as any other . 
 
با كسي ازدواج كنيد كه هميشه براي صحبت با او مشتاق هستيد زيرا در كهنسالي 
 
صحبت كردن مهمترين مهارتي است كه به آن نياز خواهيد داشت

THREE .  
Don't believe all you hear, spend all you have or sleep all you want . 
 
 
 هر آنچه را كه مي شنويد باور نكنيد 
 
هر طور كه دوست داريد زندگي كنيد
 

FOUR .  
When you say, 'I love you,' mean it .  
 
وقتي ميگوييد " دوستت دارم " واقعآ دوست بداريد

FIVE .  
When you say, 'I'm sorry,' look the person in the eye . 
 
 
وقتي از كسي "معذرت خواهي" مي كنيد در چشمانش نگاه كنيد
 
SIX .  
Be engaged at least six months before you get married .
 
قبل از ازدواج شش ماه نامزد بمانيد 

SEVEN .  
Believe in love at first sight .
 
به عشق در يك نگاه اعتقاد داشته باشيد

EIGHT .  
Never laugh at anyone's dreams . People who don't have dreams don't have much .  
 
هيچ گاه به آرزوهاي كسي نخنديد
انساني كه آرزو نداشته باشد هيچ چيز ندارد 

NINE .  Love deeply and passionately . You might get hurt but it's the only way to live life completely .  
 
عميق و عاشقانه عشق بورزيد
شايد لطمه بخوريد , ولي اين تنها راه براي كامل زيستن است

TEN . .  
In disagreements, fight fairly . No name
calling . 
 
 در اختلافات منصف باشيد
 هيچ گاه اسم كسي را در دعواهايتان  نياوريد
 
ELEVEN .Don't judge people by their relatives .
 
هيچ گاه كسي را با بستگانش نسنجيد

TWELVE .  
Talk slowly but think quickly . 
 
آرام صحبت كنيد ولي سريع فكر كنيد

THIRTEEN! . . .  
When someone asks you a question you don't want to answer, smile and ask, 'Why do you want to know?'
هرگاه كسي از شما سوالي پرسيد كه مايل به پاسخ دادن آن نبوديد
لبخندي بزنيد و بپرسيد كه براي چه مي خواهي بداني

FOURTEEN .  
Remember that great love and great achievements involve great risk . 
 
به خاطر داشته باشيد كه عشق و دستاورد هاي بزرگ
فقط  با ريسك ممكن است 

FIFTEEN .  Say 'bless you' when you hear someone sneeze .
 
وقتي كسي عطسه ميكند به او بگوييد عافيت باشد 

SIXTEEN . .  
When you lose, don't lose the lesson .
 
 
از هر شكستي درس بگيريد

SEVENTEEN .  
Remember the three R's: Respect for self; Respect for others; and Responsibility for all your actions . 
 
سه چيز را به ياد داشته باشيداحترام به خود
 احترام به ديگران
 و مسئوليت كارهاي خود را به عهده بگيريد 

EIGHTEEN .  
Don't let a little dispute injure a great friendship .  
اجازه ندهيد يك اختلاف كوچك دوستيتان را خدشه دار كند

NINETEEN .  
When you realize you've made a mistake, take immediate steps to correct it .
  
وقتي متوجه اشتباه خود شديد با قاطعيت براي اصلاح آن قدم برداريد

TWENTY . . Smile when picking up the phone . The caller will hear it in your voice .  
 
وقتي تلفن را برميداريد لبخند بزنيد . مخاطب شما لبخند را حس ميكند


TWENTY- ONE .  
Spend some time alone .
 
مدتي را تنها سپري كنيد

دسته ها : بينديشيم 2
جمعه 25 1 1391 1:49 صبح
X